T-som

Bekijk hier de wekelijkse update van de T-som

Temperatuursom 2019 – week 11

Ook dit jaar houdt Lumbricus weer de temperatuursom voor gras bij. De temperatuursom, kortweg  T-som genoemd, geeft het optimale moment weer voor de eerste stikstofbemesting van grassen. Weersomstandigheden kunnen hiervan doen afwijken. Zowel de T-som voor sport en recreatiegrassen op zand- en kleigrond vermeld maar ook de T-som voor gras op een dijkvegetatie vermeld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in een T-som voor een zuid talud (T-som 350 graaddagen) en T-som voor een noord talud (T-som 450 graaddagen). Deze T-som is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd voor waterschappen in Nederland.

De T-som is de afgelopen weken hardt gestegen. Met unieke temperaturen voor de tijd van het jaar ging de T-som in februari met gemiddeld tien graden per per dag omhoog. Op alle plaatsen is de T-som voor zandgrond en voor kleigrond bereikt. Ook op het zuid-talud van de dijken is de T-som bereikt en het zal niet lang meer duren voor deze ook op het noord-talud is bereikt. 

   

 16 3 2019